Opsætning af pæle til humleplanterne

Så fik jeg endeligt etableret pæle til de to humleplanter. Forud for dette var der i hvert fald to store spørgsmål, som jeg havde stillet mig selv: Hvor høj bør en humle-pæl være? Og kan høns egentligt lide humle…?

Når man læser om, hvordan humle bliver dyrket i lande som Tyskland og USA, løber man ind i beskrivelser af planter, som gerne bliver otte meter høje. Jeg vil godt indrømme, at mit ambitionsniveau med Raabryg-projektet er meget højt – men så højt er jeg ikke sikker på, det er i øjeblikket!

Derfor har jeg valgt at sætte pæle op, som er ca. fire meter høje. En højde, som i øvrigt nok passer fint til et villakvarter. Skulle mine planter nå toppen, vil jeg vælge at tage det som en positiv udfordring og undersøge, hvordan jeg kan få etableret endnu højere pæle næste år. Og apropos positiv udfordring; hvordan jeg får høstet humlen – skulle den nå toppen af pælen – er heldigvis noget, jeg har nogle måneder til at finde ud af…

Som man kan se på billedet, har jeg valgt at bibeholde de hegn, som jeg satte op omkring planterne fra starten. Som man nemlig også kan se på billedet, har vi til tider fritgående høns på matriklen – og hvorvidt, de kan lide at nippe til humlen, er et spørgsmål, jeg helt bestemt ikke vil have besvaret på den hårde måde. Så hegnene for lov at blive.

Da jeg satte pælene op, benyttede jeg også lejligheden til at få forbedret jorden omkring humlen. Jeg fjernede således noget af den gamle jord, og erstattede den med noget god kompost.

Pæl til humle_snor
For at få humlen til at “fange” pælene, har jeg sat en snor op mellem planten og pælen. Hvis pælene var blevet rejst, før planterne kom i jorden, kunne dette sikkert have været undgået. Men for ikke at ødelægge humleplanternes rødder var jeg nødt til at sætte pælene ned i en vis afstand fra planterne. Så derfor denne løsning med en snor som “ledetråd”.
Pæl til humle_søm på top
Inden jeg satte pælene op, fik jeg selv det råd at hamre nogle søm i toppen af pælen for at gøre den til en dårlig siddeplads for fuglene. Det er sådan set et ganske relevant råd, for hvem gider at have et par fugle til at sidde lige over ens modne humlekopper og “hygge sig”. Rådet er hermed givet videre…

Læs også